Efektivní spalování paliv

Efektivní spalování paliv
ID produktu: ISBN: 978-80-260-5393-4
Dostupnost: Na skladě
Cena: 299 Kč
Bez daně: 272 Kč
Množství:  
   - NEBO -   

V monografii jsou shrnuty výsledky mnohaleté pedagogické a výzkumné činnosti na strojní fakultě ČVUT v Praze, roční stáže v Moskevském energetickém institutu u akademika M. A. Styrikoviče a v Leningradském polytechnickém institutu u prof. V. V. Pomeranceva, z dvouleté studijní praxe v oddělení výpočtů kotlů firmy Steinmüller GmbH v Gummersbachu, z několikaleté spolupráce se ŠKODA Praha, a. s., v oddělení technického rozvoje a z bohaté spolupráce s našimi podniky energetického strojírenství. Výsledky této činnosti jsou publikovány v odborných časopisech domácích i zahraničních. Byly z nich sestaveny přednášky pro studenty, pro přednášky však nikdy nebyla vydána skripta.

Obsahem monografie je efektivní spalování tuhých, kapalných a plynných paliv v horkovodních a parních kotlích. Důraz je kladen na praktické využití, je ale uvedena i základní teorie z oblasti paliv a spalování a některé vztahy, s ohledem na studenty a doktorandy, jsou odvozeny. Odvození vztahů v manuálech používaných výpočtových programů totiž chybí. Uvedeny jsou zákonitosti spalování, které se nejčastěji prakticky využívají při spalování tuhých, kapalných a plynných paliv. Po zopakování základních charakteristik paliv a hlavních způsobů jejich spalování se monografie zabývá nedokonalým spalováním tuhých kapalných a plynných paliv, účinností parních a horkovodních kotlů a kontrolou spalování. Dále se zabývá spalováním biomasy, vlivem obsahu vody na parametry spalování a možností sušení biomasy před jejím spalováním. Je ukázán vliv popela a přisávaného falešného vzduchu na tepelnou bilanci a provoz kotle.

Pozornost je věnována spalování s ohledem na životní prostředí, optimálnímu řízení spalovacího procesu, dodržování zákonných limitů znečišťujících látek ve spalinách a možnosti snižování koncentrace SO2 a NO2 ve spalinách.

Velmi aktuálním problémem je dnes spalování tuhého komunálního odpadu, proto je věnována pozornost i této tematice. Efektivnější spalování paliv se projeví též v náhradě výtopenského provozu za teplárenský.

Monografie je určena pracovníkům energetického a chemického strojírenství, pracovníkům výtopen, tepláren a elektráren, studentům, doktorandům a pedagogům strojních fakult oboru energetické stroje a zařízení, procesní a zpracovatelské techniky. Poučení jistě naleznou i majitelé malých kotlů a kamen.

Vydavatel: Český svaz zaměstnavatelů v Energetice
Autor: Prof. Ing. František Jirouš, DrSc.
Sleva pro Vás: 20%

© Copyright 2013 AF POWER agency a. s.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez souhlasu nakladatelství zakázáno.